xpra icon
Bug tracker and wiki

Ticket #2705: 5 simplifications.patch

File 5 simplifications.patch, 10.3 KB (added by brief, 3 months ago)
 • src/html5/index.html

   
  659659                                                                        "video"                         : video,
  660660                                                                        "mediasource_video"     : mediasource_video,
  661661                                                                        "remote_logging"        : remote_logging,
  662                                                                         "insecure"                      : insecure,
  663662                                                                        "ignore_audio_blacklist" : ignore_audio_blacklist,
  664663                                                                        }
  665664                                                        for (var i=0, len=client.debug_categories.length; i < len; i++) {
 • src/html5/js/Client.js

   
  24542454                const snd = new Audio("data:audio/wav;base64,//uQRAAAAWMSLwUIYAAsYkXgoQwAEaYLWfkWgAI0wWs/ItAAAGDgYtAgAyN+QWaAAihwMWm4G8QQRDiMcCBcH3Cc+CDv/7xA4Tvh9Rz/y8QADBwMWgQAZG/ILNAARQ4GLTcDeIIIhxGOBAuD7hOfBB3/94gcJ3w+o5/5eIAIAAAVwWgQAVQ2ORaIQwEMAJiDg95G4nQL7mQVWI6GwRcfsZAcsKkJvxgxEjzFUgfHoSQ9Qq7KNwqHwuB13MA4a1q/DmBrHgPcmjiGoh//EwC5nGPEmS4RcfkVKOhJf+WOgoxJclFz3kgn//dBA+ya1GhurNn8zb//9NNutNuhz31f////9vt///z+IdAEAAAK4LQIAKobHItEIYCGAExBwe8jcToF9zIKrEdDYIuP2MgOWFSE34wYiR5iqQPj0JIeoVdlG4VD4XA67mAcNa1fhzA1jwHuTRxDUQ//iYBczjHiTJcIuPyKlHQkv/LHQUYkuSi57yQT//uggfZNajQ3Vmz+Zt//+mm3Wm3Q576v////+32///5/EOgAAADVghQAAAAA//uQZAUAB1WI0PZugAAAAAoQwAAAEk3nRd2qAAAAACiDgAAAAAAABCqEEQRLCgwpBGMlJkIz8jKhGvj4k6jzRnqasNKIeoh5gI7BJaC1A1AoNBjJgbyApVS4IDlZgDU5WUAxEKDNmmALHzZp0Fkz1FMTmGFl1FMEyodIavcCAUHDWrKAIA4aa2oCgILEBupZgHvAhEBcZ6joQBxS76AgccrFlczBvKLC0QI2cBoCFvfTDAo7eoOQInqDPBtvrDEZBNYN5xwNwxQRfw8ZQ5wQVLvO8OYU+mHvFLlDh05Mdg7BT6YrRPpCBznMB2r//xKJjyyOh+cImr2/4doscwD6neZjuZR4AgAABYAAAABy1xcdQtxYBYYZdifkUDgzzXaXn98Z0oi9ILU5mBjFANmRwlVJ3/6jYDAmxaiDG3/6xjQQCCKkRb/6kg/wW+kSJ5//rLobkLSiKmqP/0ikJuDaSaSf/6JiLYLEYnW/+kXg1WRVJL/9EmQ1YZIsv/6Qzwy5qk7/+tEU0nkls3/zIUMPKNX/6yZLf+kFgAfgGyLFAUwY//uQZAUABcd5UiNPVXAAAApAAAAAE0VZQKw9ISAAACgAAAAAVQIygIElVrFkBS+Jhi+EAuu+lKAkYUEIsmEAEoMeDmCETMvfSHTGkF5RWH7kz/ESHWPAq/kcCRhqBtMdokPdM7vil7RG98A2sc7zO6ZvTdM7pmOUAZTnJW+NXxqmd41dqJ6mLTXxrPpnV8avaIf5SvL7pndPvPpndJR9Kuu8fePvuiuhorgWjp7Mf/PRjxcFCPDkW31srioCExivv9lcwKEaHsf/7ow2Fl1T/9RkXgEhYElAoCLFtMArxwivDJJ+bR1HTKJdlEoTELCIqgEwVGSQ+hIm0NbK8WXcTEI0UPoa2NbG4y2K00JEWbZavJXkYaqo9CRHS55FcZTjKEk3NKoCYUnSQ0rWxrZbFKbKIhOKPZe1cJKzZSaQrIyULHDZmV5K4xySsDRKWOruanGtjLJXFEmwaIbDLX0hIPBUQPVFVkQkDoUNfSoDgQGKPekoxeGzA4DUvnn4bxzcZrtJyipKfPNy5w+9lnXwgqsiyHNeSVpemw4bWb9psYeq//uQZBoABQt4yMVxYAIAAAkQoAAAHvYpL5m6AAgAACXDAAAAD59jblTirQe9upFsmZbpMudy7Lz1X1DYsxOOSWpfPqNX2WqktK0DMvuGwlbNj44TleLPQ+Gsfb+GOWOKJoIrWb3cIMeeON6lz2umTqMXV8Mj30yWPpjoSa9ujK8SyeJP5y5mOW1D6hvLepeveEAEDo0mgCRClOEgANv3B9a6fikgUSu/DmAMATrGx7nng5p5iimPNZsfQLYB2sDLIkzRKZOHGAaUyDcpFBSLG9MCQALgAIgQs2YunOszLSAyQYPVC2YdGGeHD2dTdJk1pAHGAWDjnkcLKFymS3RQZTInzySoBwMG0QueC3gMsCEYxUqlrcxK6k1LQQcsmyYeQPdC2YfuGPASCBkcVMQQqpVJshui1tkXQJQV0OXGAZMXSOEEBRirXbVRQW7ugq7IM7rPWSZyDlM3IuNEkxzCOJ0ny2ThNkyRai1b6ev//3dzNGzNb//4uAvHT5sURcZCFcuKLhOFs8mLAAEAt4UWAAIABAAAAAB4qbHo0tIjVkUU//uQZAwABfSFz3ZqQAAAAAngwAAAE1HjMp2qAAAAACZDgAAAD5UkTE1UgZEUExqYynN1qZvqIOREEFmBcJQkwdxiFtw0qEOkGYfRDifBui9MQg4QAHAqWtAWHoCxu1Yf4VfWLPIM2mHDFsbQEVGwyqQoQcwnfHeIkNt9YnkiaS1oizycqJrx4KOQjahZxWbcZgztj2c49nKmkId44S71j0c8eV9yDK6uPRzx5X18eDvjvQ6yKo9ZSS6l//8elePK/Lf//IInrOF/FvDoADYAGBMGb7FtErm5MXMlmPAJQVgWta7Zx2go+8xJ0UiCb8LHHdftWyLJE0QIAIsI+UbXu67dZMjmgDGCGl1H+vpF4NSDckSIkk7Vd+sxEhBQMRU8j/12UIRhzSaUdQ+rQU5kGeFxm+hb1oh6pWWmv3uvmReDl0UnvtapVaIzo1jZbf/pD6ElLqSX+rUmOQNpJFa/r+sa4e/pBlAABoAAAAA3CUgShLdGIxsY7AUABPRrgCABdDuQ5GC7DqPQCgbbJUAoRSUj+NIEig0YfyWUho1VBBBA//uQZB4ABZx5zfMakeAAAAmwAAAAF5F3P0w9GtAAACfAAAAAwLhMDmAYWMgVEG1U0FIGCBgXBXAtfMH10000EEEEEECUBYln03TTTdNBDZopopYvrTTdNa325mImNg3TTPV9q3pmY0xoO6bv3r00y+IDGid/9aaaZTGMuj9mpu9Mpio1dXrr5HERTZSmqU36A3CumzN/9Robv/Xx4v9ijkSRSNLQhAWumap82WRSBUqXStV/YcS+XVLnSS+WLDroqArFkMEsAS+eWmrUzrO0oEmE40RlMZ5+ODIkAyKAGUwZ3mVKmcamcJnMW26MRPgUw6j+LkhyHGVGYjSUUKNpuJUQoOIAyDvEyG8S5yfK6dhZc0Tx1KI/gviKL6qvvFs1+bWtaz58uUNnryq6kt5RzOCkPWlVqVX2a/EEBUdU1KrXLf40GoiiFXK///qpoiDXrOgqDR38JB0bw7SoL+ZB9o1RCkQjQ2CBYZKd/+VJxZRRZlqSkKiws0WFxUyCwsKiMy7hUVFhIaCrNQsKkTIsLivwKKigsj8XYlwt/WKi2N4d//uQRCSAAjURNIHpMZBGYiaQPSYyAAABLAAAAAAAACWAAAAApUF/Mg+0aohSIRobBAsMlO//Kk4soosy1JSFRYWaLC4qZBYWFRGZdwqKiwkNBVmoWFSJkWFxX4FFRQWR+LsS4W/rFRb/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////VEFHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAU291bmRib3kuZGUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMjAwNGh0dHA6Ly93d3cuc291bmRib3kuZGUAAAAAAAAAACU=");
  24552455                snd.play();
  24562456        }
  2457         return;
  24582457};
  24592458
  24602459/**
   
  25502549                const window = ctx.id_to_window[wid];
  25512550                window.reset_cursor();
  25522551        }
  2553         return;
  25542552};
  25552553
  25562554XpraClient.prototype._process_cursor = function(packet, ctx) {
   
  26312629                }
  26322630                // schedule a screen refresh if one is not already due:
  26332631                if (this.draw_pending==0) {
  2634                         const now = Utilities.monotonicTime();
  2635                         this.draw_pending = now;
   2632                        this.draw_pending = Utilities.monotonicTime();
  26362633                        const me = this;
  26372634                        window.requestAnimationFrame(function() {
  26382635                                me.debug("draw", "animation frame:", me.pending_redraw.length, "windows to paint, processing delay", Utilities.monotonicTime()-me.draw_pending, "ms");
 • src/html5/js/Keycodes.js

   
  16961696        144     : "Num_Lock",
  16971697        145     : "Scroll_Lock",
  16981698        160     : "dead_circumflex",
  1699         167 : "underscore",
  17001699        161     : "exclam",
  17011700        162     : "quotedbl",
  17021701        163     : "numbersign",
 • src/html5/js/Protocol.js

   
  529529
  530530
  531531// initialise LZ4 library
  532 const Buffer = require('buffer').Buffer;
  533532const LZ4 = require('lz4');
 • src/html5/js/Utilities.js

   
  246246                        isOpera = winNav.userAgent.includes("OPR"),
  247247                        isIEedge = winNav.userAgent.includes("Edge"),
  248248                        isIOSChrome = winNav.userAgent.match("CriOS");
  249                   if (isIOSChrome) {
  250                           return true;
  251                   }
  252                   else if (isChromium !== null && isChromium !== undefined && vendorName === "Google Inc." && isOpera === false && isIEedge === false) {
  253                           return true;
  254                   }
  255                   else {
  256                           return false;
  257                   }
  258         },
   249                if (isIOSChrome) {
   250                        return true;
   251                }
   252                return (isChromium!==null && isChromium!==undefined && vendorName==="Google Inc." && isOpera===false && isIEedge===false);
   253        }
   254        ,
  259255        isIE : function() {
  260256                return navigator.userAgent.includes("MSIE") || navigator.userAgent.includes("Trident/");
  261257        },
 • src/html5/js/Window.js

   
  318318                this.x = Math.min(oldx, ww - min_visible);
  319319        }
  320320        if(oldy <= min_visible) {
  321                 this.y = 0 + this.topoffset;
   321                this.y = parseInt(this.topoffset);
  322322        }
  323323        else if (oldy >= wh - min_visible) {
  324324                this.y = Math.min(oldy, wh - min_visible);
   
  749749        // in future we may have a taskbar for minimized windows
  750750        // which should be subtracted from screen size
  751751        const screen_size = this.client._get_desktop_size();
  752         this.x = 0 + this.leftoffset;
  753         this.y = 0 + this.topoffset;
   752        this.x = this.leftoffset;
   753        this.y = this.topoffset;
  754754        this.w = (screen_size[0] - this.leftoffset) - this.rightoffset;
  755755        this.h = (screen_size[1] - this.topoffset) - this.bottomoffset;
  756756        this.debug("geometry", "fill_screen() ", this.x, this.y, this.w, this.h);
   
  11941194                //push video under the canvas:
  11951195                this.video.style.zIndex = "-1";
  11961196                //copy video to canvas:
  1197                 const width = this.video.getAttribute("width");
  1198                 const height = this.video.getAttribute("height");
   1197                const width = parseInt(this.video.getAttribute("width"));
   1198                const height = parseInt(this.video.getAttribute("height"));
  11991199                this.offscreen_canvas_ctx.drawImage(this.video, 0, 0, width, height);
  12001200        }
  12011201};
   
  12471247
  12481248XpraWindow.prototype.get_jsmpeg_renderer = function get_jsmpeg_renderer() {
  12491249        if (this.jsmpeg_renderer==null) {
  1250                 const options = new Object();
   1250                const options = {};
  12511251                //webgl is still buggy
  12521252                //if (JSMpeg.Renderer.WebGL.IsSupported()) {
  12531253                //      this.jsmpeg_renderer = new JSMpeg.Renderer.WebGL(options);
   
  13081308                        //show("options="+(options).toSource());
  13091309                        if (options!=null && options["zlib"]>0) {
  13101310                                //show("decompressing "+img_data.length+" bytes of "+coding+"/zlib");
  1311                                 const inflated = new Zlib.Inflate(img_data).decompress();
  13121311                                //show("rgb32 data inflated from "+img_data.length+" to "+inflated.length+" bytes");
  1313                                 img_data = inflated;
   1312                                img_data = new Zlib.Inflate(img_data).decompress();
  13141313                        } else if (options!=null && options["lz4"]>0) {
  13151314                                // in future we need to make sure that we use typed arrays everywhere...
  13161315                                let d;
   
  13651364                else if (coding=="mpeg1") {
  13661365                        const frame = options["frame"] || 0;
  13671366                        if (frame==0 || this.jsmpeg_decoder==null) {
  1368                                 const options = new Object();
   1367                                const options = {};
  13691368                                options.streaming = true;
  13701369                                options.decodeFirstFrame = false;
  13711370                                this.jsmpeg_decoder = new JSMpeg.Decoder.MPEG1Video(options);
  13721371                                //TODO: instead of delegating, we should probably subclass the renderer
  13731372                                // (but which one! GL or not?):
  1374                                 const renderer = new Object();
   1373                                const renderer = {};
  13751374                                renderer.render = function render(Y, Cr, Cb) {
  13761375                                        const jsmpeg_renderer = me.get_jsmpeg_renderer();
  13771376                                        jsmpeg_renderer.render(Y, Cr, Cb);
   
  13851384                                };
  13861385                                this.jsmpeg_decoder.connect(renderer);
  13871386                        }
  1388                         const pts = frame;
  1389                         this.jsmpeg_decoder.write(pts, img_data);
   1387                        this.jsmpeg_decoder.write(frame, img_data);
  13901388                        const decoded = this.jsmpeg_decoder.decode();
  13911389                        this.debug("draw", coding, "frame", frame, "data len=", img_data.length, "decoded=", decoded);
  13921390                        //TODO: only call painted when we have actually painted the frame?